องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด


องค์การบริหารหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12