องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12