องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการกีฬาต้านยาเสพติด(การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน)


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด(การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สระน้ำบ้านสระมะค่า ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12