องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


วันธงชาติไทย


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมวันธงชาติไทย โดยการนำของท่านนายก อานนท์ หาญสูงเนิน ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง  เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน เนื่องในวันธงชาติไทย   ในวันที่  ๒๘ กันายน ๒๕๖๓ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12