องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร อบต. สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร อบต. สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12