องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    ณ เทอรา วิลล่า รีสอร์ท ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงปัญหาของยาเสพติด

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12