องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(กิจกรรมฝึกอาชีพ) กิจกรรมการฝึกอาชีพ การทำแหนมซี่โครงหมู ปลาส้ม ผูกผ้าแบบต่างๆ การทำพานพุ่มเงิน พุ่มทอง โดยจัดระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12