องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ "รณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้ง"


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ รณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองไม้ไผ่ทราบถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 

2024-06-26
2024-06-13
2024-06-04
2024-05-27
2024-03-27
2024-03-07
2024-02-29
2023-12-25
2023-12-15
2023-12-12