องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)


 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ