องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ


 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ