องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566


 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ