องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ