องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ


คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่


 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ