องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/หรือการจัดหาพัสดุ


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ถึงสายตำบลท่าเยี่ยมประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ถึงสายตำบลท่าเยี่ยมประจำปีงบประมาณ 2565


 
เผยแพร่แผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่แผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง