องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 

 

 

ประกาศเชิญชวน/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตะแบกโพลง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตะแบกโพลง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6    เอกสารประกอบ
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตะแบกโพลง บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา


 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง