องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9- บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวันดครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศหลักเกณฑ์ราคากลาง    เอกสารประกอบ ประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9- บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวันดครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง