องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 20 ม.ค. 2564 ]19
2 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม ประจำปี 2562 [ 26 ก.พ. 2562 ]19
3 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต [ 12 ก.พ. 2562 ]18
4 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 12 ก.พ. 2562 ]18
5 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 12 ก.พ. 2562 ]19
6 นโยบายการกำกับดูแลที่ดี [ 12 ก.พ. 2562 ]20
7 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม [ 5 ต.ค. 2561 ]19