องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

 
 
หนองไม้ไผ่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”