องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูและสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูและสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านไร่คุณนาย ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2023-04-13
2023-04-12
2023-03-24
2023-03-20
2023-03-13
2023-03-06
2023-03-06
2023-01-16
2023-01-04
2022-12-15