องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


ผ้าไทยใส่ให้สนุก


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมรณรงค์ผ้าไทย โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทย

2023-09-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-21
2023-08-16
2023-08-14
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-03
2023-07-27