องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่เข้าร่วมกิจกรรมวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมถวายพวงมาลา วันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๖๖ ณ ลานท้าวสุรนารีอำเภอหนองบุญมาก

2023-09-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-21
2023-08-16
2023-08-14
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-03
2023-07-27