องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครการจิตอาสา พัฒนาสาธารณะ "ทำความดี ด้วยหัวใจ"


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครการจิตอาสา พัฒนาสาธารณะ "ทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมเก็บและตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บทำความสะอาด บริเวณถนนสายตัดใหม่ จุดสิ้นสุดถนนทางหลวง หมายเลข ๒๒๙๘  วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

2023-09-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-21
2023-08-16
2023-08-14
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-03
2023-07-27