องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการกีฬาต้านยาเสพติด


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 

2023-08-25
2023-08-24
2023-08-21
2023-08-16
2023-08-14
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-03
2023-07-27
2023-06-29