องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการ "คุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชืกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕"


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม "คุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชืกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕" เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

2022-09-15
2022-08-22
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-15
2022-08-01
2022-06-27
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-01