องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกิจกรรมมีการอบรมเกี่ยวกับ การจัดดอกไม้สด การจัดดอกไม้แห้ง การทำข้าวเกรียบปากหม้อ การทำสายคล้องแมสคริสตัล  เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ 

2022-09-15
2022-08-22
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-15
2022-08-01
2022-06-27
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-01