องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลหนองไม้ไผ่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองไม้ไผ่ และบริการรับชำระภาษี  ขออนุญาตก่อสร้าง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

2022-10-25
2022-10-17
2022-09-15
2022-08-22
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-15
2022-08-01
2022-06-27
2022-04-12