องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


โครงการ "เยี่ยมยามถามข่าว(อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมของอำเภอหนองบุญมากตามโครงการ "เยี่ยมยามถามข่าว(อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อทราบปัญหาความต้องการของประชาขนในพื้นที่ และจัดบูธหน่วยงานที่ออกให้บริการร่วม  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก 

2022-09-15
2022-08-22
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-15
2022-08-01
2022-06-27
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-01