องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongmaiphai.go.th

 
 
 


วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยการนำของท่านนายกสกุล พาขุนทด ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เมือวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก 

2022-10-25
2022-10-17
2022-09-15
2022-08-22
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-15
2022-08-01
2022-06-27
2022-04-12