องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๔


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก พร้อมทั้งจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

2021-12-07
2021-08-16
2021-08-10
2021-07-05
2021-06-10
2021-05-19
2021-04-16
2021-04-09
2021-04-06
2021-03-15