องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

"กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ การทำพรมเช็ดเท้า การทำพวงมาลัยผ้าขาวม้า การทำขนมลูกชุบ"

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๔

2021-12-07
2021-08-16
2021-08-10
2021-07-05
2021-06-10
2021-05-19
2021-04-16
2021-04-09
2021-04-06
2021-03-15