องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


การจัดการขยะอันตราย


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกันจัดการขยะมีพิษ และขยะอันตราย ตามจุดต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำขยะอันตรายและขยะมีพิษ ไปจัดการอย่างถูกวิธีต่อไป

2021-07-05
2021-06-10
2021-05-19
2021-04-16
2021-04-09
2021-04-06
2021-03-15
2021-03-05
2021-03-01
2021-02-22