องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำเดือนมิถุนายน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำเดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมเก็บป้ายที่ติดตั้งบริเวณต้นไม้ ทางแยก ทางร่วม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหนองไม้ไผ่ 

2021-07-05
2021-06-10
2021-05-19
2021-04-16
2021-04-09
2021-04-06
2021-03-15
2021-03-05
2021-03-01
2021-02-22