องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำเดือนพฤษภาคม


องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

โดยตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนภายในตำบลหนองไม้ไผ่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์  

2021-07-05
2021-06-10
2021-05-19
2021-04-16
2021-04-09
2021-04-06
2021-03-15
2021-03-05
2021-03-01
2021-02-22