องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวและประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

2021-04-16
2021-04-09
2021-03-05
2021-03-01
2021-02-22
2021-02-19
2020-12-14
2020-11-03
2020-11-02
2020-10-26