องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมกฎหมายระเบียบแบบแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.หนองไม้ไผ่


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดโครงการฝึกอบรมกฎหมายระเบียบแบบแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.หนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ เดอบัววัลเล่ย์ รีสอร์ท ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

2021-08-16
2021-08-10
2021-07-05
2021-06-10
2021-05-19
2021-04-16
2021-04-09
2021-04-06
2021-03-15
2021-03-05