องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด


องค์การบริหารหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 

2021-08-16
2021-08-10
2021-07-05
2021-06-10
2021-05-19
2021-04-16
2021-04-09
2021-04-06
2021-03-15
2021-03-05