องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการกีฬาต้านยาเสพติด(การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน)


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด(การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สระน้ำบ้านสระมะค่า ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-05
2021-06-10
2021-05-19
2021-04-16
2021-04-09
2021-04-06
2021-03-15
2021-03-05
2021-03-01
2021-02-22