องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ้ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำพริกเผา  การประดิษฐ์พานพุ่มเงิน พุ่มทอง  การสานตระกร้าด้วยเชือกมัดฟาง  เมื่อวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

2020-08-21
2020-08-13
2020-08-10
2020-08-04
2020-06-08
2020-04-13
2020-04-13
2020-03-05
2020-03-02
2020-02-27