องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ้ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำน้ำพริกเผา  การประดิษฐ์พานพุ่มเงิน พุ่มทอง  การสานตระกร้าด้วยเชือกมัดฟาง  เมื่อวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

2021-12-07
2021-08-16
2021-08-10
2021-07-05
2021-06-10
2021-05-19
2021-04-16
2021-04-09
2021-04-06
2021-03-15