องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


กิจกรรมตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยการนำของท่าน นายกอานนท์ หาญสูงเนิน และท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมดำเนินกิจกรรมตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริเวณตลาดนัดภายในตำบลหนองไม้ไผ่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรค 

2020-08-21
2020-08-13
2020-08-10
2020-08-04
2020-06-08
2020-04-13
2020-04-13
2020-03-05
2020-03-02
2020-02-27