องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยการนำของท่านนายกอานนท์ หาญสูงเนิน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก และจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ด้วยการช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ประชาชน หรือชุมชน โดยจัดให้มี ตู้ปันสุข บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

2020-08-21
2020-08-13
2020-08-10
2020-08-04
2020-06-08
2020-04-13
2020-04-13
2020-03-05
2020-03-02
2020-02-27