องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอหนองบุญมาก ประจำปี ๒๕๖๓


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอหนองบุญมาก ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก เพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี 

2020-06-08
2020-03-05
2020-03-02
2020-02-27
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-18
2020-02-12
2020-01-27
2020-01-14