องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอหนองบุญมาก ประจำปี ๒๕๖๓


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอหนองบุญมาก ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก เพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี 

2020-08-21
2020-08-13
2020-08-10
2020-08-04
2020-06-08
2020-04-13
2020-04-13
2020-03-05
2020-03-02
2020-02-27