องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการ"เยี่ยมยามถามข่าว(อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่) สร้างความปรองดองสมานฉันท์"


อำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้จัดกิจกรรม โครงการ "เยี่ยมยามถามข่าว (อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่) สร้างความปรองดองสมานฉันท์" เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดป่าด่านตลอด ตำบลหนองไม้ไผ่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการพบปะและให้บริการประชาชนในเขตตำบลหนองไม้ไผ่

2020-08-13
2020-08-10
2020-08-04
2020-06-08
2020-04-13
2020-04-13
2020-03-05
2020-03-02
2020-02-27
2020-02-24