องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกับ พัฒนาชุมชุนอำเภอ ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมงานในพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านเจริญสูข หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้ไผ่

2020-06-08
2020-03-05
2020-03-02
2020-02-27
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-18
2020-02-12
2020-01-27
2020-01-14