องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกับ พัฒนาชุมชุนอำเภอ ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมงานในพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านเจริญสูข หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้ไผ่

2020-08-21
2020-08-13
2020-08-10
2020-08-04
2020-06-08
2020-04-13
2020-04-13
2020-03-05
2020-03-02
2020-02-27