องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการอบต.พบประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                            เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ วัดป่าด่านตลอด หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองไม้ไผ่ โดยร่วมกับหน่วยราชการ เอกชน ออกให้บริการนอกสถานที่  

2020-08-21
2020-08-13
2020-08-10
2020-08-04
2020-06-08
2020-04-13
2020-04-13
2020-03-05
2020-03-02
2020-02-27