องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ภูธาราฟ้ารีสอร์ท ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
2020-08-13
2020-08-10
2020-08-04
2020-06-08
2020-04-13
2020-04-13
2020-03-05
2020-03-02
2020-02-27
2020-02-24