องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการ อบต.หนองไม้ไผ่


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  โดยศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบรุีและจังหวัดระยอง

2021-04-16
2021-04-09
2021-03-05
2021-03-01
2021-02-22
2021-02-19
2020-12-14
2020-11-03
2020-11-02
2020-10-26