องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการ อบต.หนองไม้ไผ่


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  โดยศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบรุีและจังหวัดระยอง

2020-06-08
2020-03-05
2020-03-02
2020-02-27
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-18
2020-02-12
2020-01-27
2020-01-14