องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ "รณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้ง"


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ รณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองไม้ไผ่ทราบถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 

2020-06-08
2020-03-05
2020-03-02
2020-02-27
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-18
2020-02-12
2020-01-27
2020-01-14