องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ "รณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้ง"


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ รณรงค์แก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองไม้ไผ่ทราบถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 

2021-04-16
2021-04-09
2021-03-05
2021-03-01
2021-02-22
2021-02-19
2020-12-14
2020-11-03
2020-11-02
2020-10-26