องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ๘๘ การ์มองเต้ รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๖๓

2020-01-14
2020-01-09
2019-12-24
2019-12-06
2019-12-04
2019-11-12
2019-11-01
2019-10-24
2019-10-11
2019-09-27