องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

2020-01-14
2020-01-09
2019-12-24
2019-12-06
2019-12-04
2019-11-12
2019-11-01
2019-10-24
2019-10-11
2019-09-27