องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา: www.nongmaiphai.go.th
 
 
 
  พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมกับ พัฒนาชุมชุนอำเภอ ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลหนองไม้ไผ่ ร่วมง...

  โครงการอบต.พบประชาชน
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ จัดกิจกรรมโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  &n...

  โครงการ"เยี่ยมยามถามข่าว(อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่) ส...
      

อำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ ได้จัดกิจกรรม โครงการ "เยี่ยมยามถามข...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
 
 
 
   
  
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560